Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

lamourtoujours
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viacarmenluna carmenluna
lamourtoujours
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie

October 09 2018

lamourtoujours
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viapure-bliss pure-bliss

July 16 2018

lamourtoujours
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
lamourtoujours
5005 c699
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viajeszczenie jeszczenie
lamourtoujours
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viacalvados calvados

July 09 2018

lamourtoujours
Reposted frombluuu bluuu viaspalonyteatr spalonyteatr
lamourtoujours
9296 d041 500
Reposted fromowca owca viarudaxyz rudaxyz
lamourtoujours
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lamourtoujours
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lamourtoujours
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 03 2018

lamourtoujours
9017 be46 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaAmericanlover Americanlover

May 02 2018

lamourtoujours
1193 4f44
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viascorpix scorpix
lamourtoujours
4228 a82e 500
Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaperfectsense perfectsense
lamourtoujours
6098 8125 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoll oll

April 03 2018

lamourtoujours
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 28 2018

lamourtoujours
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaperfectsense perfectsense

March 25 2018

lamourtoujours
1634 0c69
Reposted fromscorpix scorpix
lamourtoujours
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl