Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

lamourtoujours
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou vianoexpectations noexpectations

August 08 2017

lamourtoujours
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaczeresnia czeresnia
3936 9e44

June 19 2017

lamourtoujours
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viazupson zupson

June 13 2017

lamourtoujours
9909 88aa 500
M.Grzesiak
Reposted fromitwaslove itwaslove viacytaty cytaty

June 04 2017

lamourtoujours
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaelentarie elentarie

May 24 2017

lamourtoujours
3182 f52b 500

May 17 2017

lamourtoujours
lamourtoujours
to takie żałosne, a zarazem smutne - że osoba, która kiedyś nie była w stanie obejść się bez Twojej obecności - dziś nie chce Cię znać.
— veriolla.moblo.pl
lamourtoujours
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

May 16 2017

lamourtoujours
9905 5e9a 500

sulsss:

itsalburton:

This fucking cat is half whiskers and ears, why do I love it

Eeeee ear hairs

6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack via12czerwca 12czerwca
lamourtoujours
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viapannaniczyja pannaniczyja
lamourtoujours
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
lamourtoujours
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaEllaElla EllaElla

May 13 2017

lamourtoujours
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viabeautifuldreamer beautifuldreamer

May 11 2017

lamourtoujours
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viainsomniahumanstory insomniahumanstory

May 08 2017

lamourtoujours
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead

April 11 2017

lamourtoujours
Reposted fromthetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl