Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lamourtoujours
3182 f52b 500

May 17 2017

lamourtoujours
lamourtoujours
to takie żałosne, a zarazem smutne - że osoba, która kiedyś nie była w stanie obejść się bez Twojej obecności - dziś nie chce Cię znać.
— veriolla.moblo.pl
lamourtoujours
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

May 16 2017

lamourtoujours
9905 5e9a 500

sulsss:

itsalburton:

This fucking cat is half whiskers and ears, why do I love it

Eeeee ear hairs

6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack via12czerwca 12czerwca
lamourtoujours
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viapannaniczyja pannaniczyja
lamourtoujours
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
lamourtoujours
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaEllaElla EllaElla

May 13 2017

lamourtoujours
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viabeautifuldreamer beautifuldreamer

May 11 2017

lamourtoujours
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viainsomniahumanstory insomniahumanstory

May 08 2017

lamourtoujours
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead

April 11 2017

lamourtoujours
Reposted fromthetemple thetemple
lamourtoujours
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viaain ain
lamourtoujours

April 06 2017

lamourtoujours
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viajustjustjust justjustjust

March 22 2017

lamourtoujours
6526 a2b2
Reposted fromchief chief viaamarus amarus
lamourtoujours
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaanakarenina anakarenina

March 21 2017

lamourtoujours
5108 58af
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl