Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2019

lamourtoujours
0571 110b 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
lamourtoujours
5268 d49e 500
Reposted fromowca owca viarudaxyz rudaxyz
lamourtoujours
8612 b176 500
Reposted fromlllm lllm viascorpix scorpix
lamourtoujours
1112 3e6e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
lamourtoujours
7027 ecd4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lamourtoujours
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem
lamourtoujours

May 18 2019

lamourtoujours
6188 70c0
Reposted fromcarol91 carol91 viacarmenluna carmenluna

May 15 2019

แก้วไวน์ จัดดอกไม้
via WordPress bit.ly/2WOXQWc
Reposted fromcici525 cici525
lamourtoujours
3217 5eb5 500
Reposted fromyikes yikes viaoutofmyhead outofmyhead
lamourtoujours
7798 ea42
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakatastrofo katastrofo

March 22 2019

lamourtoujours
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

March 06 2019

lamourtoujours

Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie. 

— Katarzyna Nosowska
lamourtoujours
0043 506e 500
Reposted fromTamahl Tamahl viakwasmilosz kwasmilosz
lamourtoujours
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

February 18 2019

lamourtoujours
Za Tobą w ogień, za Tobą przez życie Za Tobą w cierpienia i żale Przy Tobie w chwilach szczęścia, jak i zwątpienia Przy Tobie dzisiaj, jutro, do końca... Przy Tobie zawsze dużo ciepła, przy Tobie zawsze lżej Przy Tobie brak już zmartwień, kocham Cię...
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

October 18 2018

lamourtoujours
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viacarmenluna carmenluna
lamourtoujours
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie

October 09 2018

lamourtoujours
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl